Kontakt

  TRENDING

“Narazie” Razem czy Osobno: Jak To Napisać Poprawnie?

narazie razem czy osobno

Spis treści

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy wyrażenie “narazie” powinno być pisane oddzielnie czy razem? Wielu z nas ma trudności z poprawną pisownią tego słowa, ale nie martw się! W tym artykule dowiesz się, jak napisać to wyrażenie poprawnie i unikać błędów gramatycznych.

Wyrażenie “na razie” odnosi się do tymczasowości lub chwilowości. Jest to bardzo popularne i powszechnie używane w języku polskim. Niepoprawna forma “narazie” jest często spotykana, ale jest to błąd, który można uniknąć.

Kluczowe wnioski:

 • Prawidłowa pisownia wyrażenia to “na razie”.
 • “Narazie” jest niepoprawnym zapisem i należy go unikać.
 • Wyrażenie “na razie” odnosi się do tymczasowości lub chwilowości.
 • Pamiętaj o poprawnej pisowni, aby uniknąć błędów gramatycznych.
 • Korzystanie z poprawnej pisowni sprawia, że Twoje pisanie wydaje się bardziej profesjonalne i zrozumiałe.

“Na razie” czy “narazie”?

Pisanie poprawne to podstawa, dlatego warto znać różnicę między poprawnym zapisem “na razie” a błędnym zapisem “narazie”. Chociaż “narazie” może brzmieć poprawnie, nie ma takiego wyrażenia w języku polskim. Jednak wiele osób nadal popełnia ten błąd, co powoduje wątpliwości i confusion. Dlatego dobrze jest zrozumieć, jak unikać tych błędów w praktyce.

Pomyłka polega na wprowadzeniu “narazie” w miejsce poprawnego “na razie”. Najważniejszą zasadą jest unikanie tej niepoprawnej formy i pisanie wyłącznie “na razie”. Pisanie “na razie” jest właściwe i zgodne z ortografią języka polskiego.

Aby lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy tymi dwoma zapisami, przyjrzyjmy się kilku przykładom błędów i wątpliwości, które mogą wystąpić w pisowni “na razie”.

Przykłady błędów i wątpliwości: na razie w praktyce:

 • Narazie jeszcze nic nie wiadomo.
 • Dowiedziałem się, że narazie jestem zwolniony z obowiązków.
 • Nie jestem pewien, czy spotkamy się narazie czy później.

Jak widać powyżej, poprawnym zapisem we wszystkich przykładach powinno być “na razie”. Pamiętaj, że konsekwentne stosowanie poprawnej pisowni “na razie” jest ważne, aby unikać błędów i nieporozumień.

Aby ułatwić zrozumienie, schematyczne przedstawienie poprawnej pisowni “na razie” może być pomocne.

Forma poprawna Forma niepoprawna
Na razie Narazie

Zachęcam do zapamiętania i stosowania zawsze poprawnej pisowni “na razie”. Unikanie błędów i używanie poprawnej formy jest kluczowe dla klarownego i profesjonalnego piśmiennictwa.

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia wyrażenia “na razie” jest ważna dla utrzymania właściwego zrozumienia treści oraz odpowiedniego przekazu. Istnieją określone zasady interpunkcyjne i gramatyczne dotyczące pisowni tego wyrażenia, które warto znać i stosować.

Przede wszystkim, wyrażenie “na razie” piszemy razem, nieoddzielnie. To jedno słowo, które nie powinno być dzielone. W ten sposób zapewniamy poprawną pisownię i unikamy błędów w piśmie.

Gramatycznie, wyrażenie “na razie” jest zaimkiem czasownym, stosowanym jako synonim słowa “póki co” lub “tymczasem”. Może być używane na początku zdania lub po przecinku jako wyrażenie wprowadzające, wskazujące na czasowość danej sytuacji.

Oto kilka przykładów poprawnego zastosowania wyrażenia “na razie” w zdaniach:

 1. Na razie zostajemy w domu ze względu na pogodę.
 2. Nie mogę spotkać się z tobą na razie, bo jestem zajęty.
 3. Położyłem te dokumenty na razie na biurku.

W tych zdaniach zastosowano poprawną pisownię oraz odpowiednią interpunkcję, aby wyrazić czasowość danej sytuacji. Pamiętaj, że stosowanie poprawnej pisowni wyrażenia “na razie” wpływa na jakość Twojego piśmiennictwa i precyzyjność przekazu.

Pisownia Niepoprawne
Poprawna pisownia Narazie
Prawidłowe użycie Na razie zostajemy w domu ze względu na pogodę.

Często popełniane błędy

Podczas pisania wyrażenia “na razie” często popełniane są błędy i wątpliwości. Prawidłowa pisownia tego wyrażenia jest kluczowa, aby przekazać właściwe znaczenie i uniknąć nieporozumień. Oto kilka często spotykanych błędów oraz wyjaśnienie, dlaczego są one niepoprawne:

 1. Narazie – Pisownia “narazie” jest błędna. Prawidłowa forma to na razie. Wyrażenie “na razie” oznacza chwilową sytuację lub tymczasowy stan.
 2. Na razie – Pomylona kolejność liter “raz” i “ra”. Prawidłowo powinno być zapisane jako na razie.
 3. Narazie – Niepoprawna pisownia wprowadzająca w błąd. Prawidłowo należy pisać na razie.

Unikanie tych błędów zapewni klarowność i precyzję w piśmie. W praktyce, zawsze pamiętaj, że na razie piszemy na razie, a nie inaczej.

Przykłady często popełnianych błędów:

“Narazie nie mam czasu spotkać się z Tobą.”

“Jestem narazie niedostępny.”

Powyższe przykłady zawierają błędną pisownię “narazie”. Poprawną formą w tych zdaniach będzie “na razie”.

Aby uniknąć podobnych błędów, zawsze warto pamiętać o poprawnej pisowni wyrażenia “na razie” i regularnie stosować ją w swoim piśmie. Unikaj błędów i wątpliwości związanych z tym wyrażeniem, aby przekazać swoje myśli poprawnie i precyzyjnie.

Niepoprawna pisownia Poprawna pisownia
Narazie Na razie
Na razie Narazie

Wniosek

Zakończając nasze omówienie pisowni wyrażenia “na razie”, warto podkreślić jak istotne jest stosowanie poprawnej pisowni i unikanie często popełnianych błędów. Prawidłowe użycie “na razie” wpływa na naszą komunikację, pokazuje naszą dbałość o język, a także zapewnia klarowność przekazu.

Pamiętajmy, że poprawna pisownia tego wyrażenia to oddzielenie słowa “na” i “razie” spacją. Wyrażenie “narazie” jest błędem i należy go unikać. Choć w praktyce często spotykamy różne warianty, to warto trzymać się reguł pisowni i stosować ją konsekwentnie.

Wprowadzając poprawną pisownię “na razie” do naszego piśmiennictwa, pokazujemy naszą znajomość języka i zwiększamy naszą kompetencję komunikacyjną. Zachęcamy więc do dbałości o poprawną pisownię “narazie razem czy osobno” i unikanie błędów w codziennym pisaniu.

Powiązane artykuły